Ἀποστέλλεται συνημμένως Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα

 Καθ΄ἅ συνεφωνήθησαν μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, οἱ Προκαθήμενοι αὐτῶν Πάπας Φραγκίσκος καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θά συναντηθοῦν ἐν Ἱεροσολύμοις τήν 25ην καί τήν 26ην τ.μ. Μαΐου ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ τῆς ἐκεῖ ἱστορικῆς συναντήσεως τῶν Προκατόχων αὐτῶν Πάπα Παύλου Στ΄ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου.

 Πρός τοῦτο ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀναχωρεῖ αὔριον, Παρασκευήν, 23ην τ.μ., δι' ἰδιωτικῆς πτήσεως ἐκ τῆς Πόλεως, συνοδοί δέ Αὐτοῦ ὡρίσθησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος,  ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας, οἱ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Λογοθέτης κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, οἱ Ἐντιμ. κ. Muhtar Kent, Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Coca-Cola, Νικόλαος Τζωΐτης, Νικόλαος Μαγγίνας καί Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Δημοσιογράφοι, Συμεών Φραντζελᾶς, Ἀρχικλητήρ, καί Παντελεήμων Κιοσέ, Νεωκόρος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. Ἐπίσης θά παρίσταται κλιμάκιον συνεργατῶν διά θέματα τεχνικά, τηλεπικοινωνιῶν κτλ., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου. Ἀκόμη, ὁμάς Ἑλληνοαμερικανῶν ὀφφικιάλων καί λοιπῶν προσκυνητῶν θά παραστοῦν κατά τάς πλείστας τῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ συναφῶν ἐκδηλώσεων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας, τῇ 22ᾳ Μαΐου 2014